preloader

Czy IBS to choroba?

Czy IBS to choroba?

IBS (ang. Irritable Bowel Syndrome), czyli zespół jelita drażliwego jest stanem patologicznym prowadzącym do zakłócenia fizjologicznego funkcjonowania jelita cienkiego oraz grubego.

Objawia się głównie bólem brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, którym towarzyszy uogólnione poczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej.

Co ważne, nie wynikają one z nieprawidłowości biochemicznych czy zaburzeń wywołanych uszkodzeniami, czy urazami.

W populacji ogólnej występuje ze stosunkowo dużą częstością, przeważnie u osób po czterdziestym rokiem życia.

Czy zespół jelita drażliwego to choroba przewlekła?

Zespół jelita drażliwego dla większości ludzi jest chorobą cechującą się przewlekłym i nawrotowym, cechująca się epizodami zaostrzeń i remisji w zależności od poziomu narażenia na stres.

Zważywszy na charakter dolegliwości, chorzy mogą doświadczyć obniżenia jakości życia spowodowanego także koniecznością wielokrotnych hospitalizacji, badań diagnostycznych oraz badań lekarskich, co pośrednio wiąże się to ze wzrostem dni opuszczonych w pracy i obniżeniem produktywności.

Aby zminimalizować jej negatywny wpływ na życie osoby dotkniętej tą przypadłością niezbędna jest odpowiednia współpraca lekarza i pacjenta.

Szybka identyfikacja powodów niepokoju i napięcia oraz ich skuteczna eliminacja poprzez wsparcie psychiatryczne lub psychologiczne za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej i nauki technik relaksacyjnych, może przyczynić się do zwiększenia aktywności i dobrostanu organizmu.

Czy IBS to choroba psychiczna?

Istnieje wiele badań wskazujących na powiązanie zespołu jelita drażliwego z chorobami psychicznymi.

Szacuje się, że na zaburzenia nastroju takie jak lęk, niepokój, depresja, zaburzenia osobowości lub zespół stresu pourazowego cierpi od 70 do 90% zdiagnozowanych osób.

Zaobserwowano bezpośrednią zależność czasową zadziałania czynnika stresogennego w okresie poprzedzającym jej początek lub jej zaostrzenia.

Dodatkowo pojawiające się objawy ze strony przewodu pokarmowego są dla chorego uciążliwe, co z kolei pociąga za sobą obniżenie jego nastroju.

W konsekwencji dochodzi do powstania „błędnego koła”, które może sprowokować nasilenie symptomów.

Pomimo występowania licznych związków pomiędzy zespołem jelita drażliwego a współistniejącymi zaburzeniami na tle psychicznym, to ze względu na obecność szerokiego spektrum różnorodnych czynników patofizjologicznych współuczestniczących w powstawaniu stanu chorobowego, jest uznawana do zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.

Co wywołuje IBS?

Etiologia nie została do końca jeszcze poznana, ale podejrzewa się, że do jej powstania wpływają takie czynniki jak patologiczna czynność wydzielnicza i motoryczna jelit czy zaburzenie czucia trzewnego.

Do zachorowania przyczynia się również przebycie biegunki infekcyjnej zwłaszcza bakteryjnej w przeszłości.

Fundamentalną rolę odgrywają zmiany w składzie flory jelitowej ze względu na fakt, że stosowanie długotrwałej antybiotykoterapii może doprowadzić do zmniejszenia się jakości mikrobioty przewodu pokarmowego.

Niekorzystne jest także zjawisko nadmiernej ilości bakterii w przebiegu zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Istotne jest też oddziaływanie deregulacji osi mózg-jelito, które wywołuje wzmożone reagowanie na stres.

Wykazano obecność zmian w aktywności obszarów mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Ponadto należy podkreślić znaczenie predyspozycji genetycznych, ponieważ udowodniono że jeśli choroba wystąpiła u osób blisko ze sobą spokrewnionych, to narażenie na zachorowanie wzrasta trzykrotnie.

Zasadniczy jest płeć stanowi jedno z głównych powodów warunkujących pojawienie się dysfunkcji dolnego odcinka przewodu pokarmowego, bowiem szacuje się, że kobiety chorują około dwa razy częściej w stosunku do mężczyzn.

W ostatnich latach podkreśla się zasadnicze znaczenie układu odpornościowego w patogenezie, a w szczególności aktywacja komórek tucznych oraz prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej jelit zapewniające jej szczelność.

Znamienna większość chorych zaobserwowała zależność zaostrzenia objawów ze spożywaniem pewnych pokarmów.

Dlatego korzystna może być indywidualna modyfikacja diety. Co więcej, posiłki powinny być spożywane regularnie, w stałych odstępach czasu i bez pośpiechu.

Rekomenduje się ograniczenie przyjmowania węglowodanów oraz unikanie posiłków zawierających produkty wzdymające, takie jak kapusta, brukselka, fasola czy kalafior. Należy również unikać picia kawy oraz alkoholu.

Dodatkowo nie zaleca się stosowania diety bezglutenowej przy braku nadwrażliwości na gluten.

Czy można umrzeć na zespół jelita drażliwego?

Rokowanie co do całkowitego wyleczenia jest niekorzystne, jednak choroba ma łagodny przebieg i mimo jej chroniczności nie prowadzi ostatecznie do wyniszczenia organizmu lub innych poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Według wniosków z badania klinicznego przeprowadzonego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wynika, że u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego nie występuje wzrost ryzyka przedwczesnego zgonu lub zachorowanie na inne jednostki chorobowe układu pokarmowego, w tym nowotwory jelita grubego.

Zespół jelita drażliwego jest chorobą coraz częściej wykrywaną przez lekarzy na całym świecie. Spowodowana jest niezwykle szybkim tempem życia, które generuje duże napięcie psychiczne i niepokój.

Chociaż nie jest chorobą śmiertelną, to stanowi uciążliwe utrapienie dla chorego. Nie pozwala w pełni korzystać z życia, dając szereg dokuczliwych objawów, zwłaszcza takich jak nawracający ból brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęcia, nudności, wymioty, zgaga, przewlekłe uczucie zmęczenia oraz zaburzenia psychiczne, które mogą dopaść chorego w każdej chwili.

Odpowiednie leczenie pozwala pacjentowi na prowadzenie w miarę normalnego życia i cieszenie się jego wszystkimi aspektami, co jest przecież celem współczesnej medycyny.

Dlatego szybkie wdrożenie kompleksowego leczenia oraz holistyczne podejście do pacjenta jest tak bardzo fundamentalne do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *